Ετήσιο Σεμινάριο 22-23


Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης Εφήβων του φορέα “Πλόες” Εταιρεία Ψυχοκοινωνικών Μελετών σε συνεργασία με την Ομάδα Ψυχοκοινωνικού Προβληματισμού

Τίτλος:

Η ψυχοκοινωνική παρέμβαση στην παιδική και εφηβική ηλικία:

Η εφηβεία ως εναντίωση, σύγκρουση και ρήξη

Η εφηβεία αποτελεί ένα μεταβατικό τόπο, ένα σημείο συνάντησης, διαπραγμάτευσης ή/και σύγκρουσης του υποκειμένου με τον Άλλο αλλά και με τον ίδιο του τον εαυτό. Αυτή η μετάβαση του εφήβου ως κοινωνικού υποκειμένου, που πραγματώνεται στη σύγκρουση και τη διάρθρωση του ατόμου με την κοινωνία, περιλαμβάνει όλα τα πεδία συνάντησης με τον Άλλο: την οικογένεια, το σχολείο, την κοινότητα, τους θεσμούς, τον πολιτισμό, την ιστορία και την ταυτότητα.

Ωστόσο, η σύγκρουση δεν είναι κάτι που περιορίζεται στις διερευνητικές, ενίοτε διεκδικητικές απόπειρες του εφήβου-ης να κατανοήσει τις ταυτότητες και τις ετερότητες που τον συγκροτούν αλλά και στις προσπάθειες των παραπάνω πεδίων (οικογένεια, σχολείο κλπ.) να διατηρήσουν τη συνοχή και τη σταθερότητά τους, ουσιοποιώντας, ψυχιατρικοποιώντας ή και ποινικοποιώντας πτυχές και διαστάσεις της εφηβείας.

Αυτή η διαμάχη δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο αποκλειστικά των τομέων της ψυχολογίας, της ψυχιατρικής και της νομικής επιστήμης Η κατανόηση πολύπολοκων κοινωνικών φαινομένων όπως η ψυχική νόσος, οι εξαρτήσεις, η παραβατικότητα, η σχολική διαρροή, η παραμέληση, η μετανάστευση, οι διατροφικές πρακτικές και η δυσφορία φύλου απαιτεί το διατομεακό βλέμμα της ψυχιατρικής, της ψυχολογίας, της ψυχανάλυσης, της κοινωνιολογίας, της παιδαγωγικής, της κοινωνικής πολιτικής, της ανθρωπολογίας, της ιστορίας και των πολιτισμικών σπουδών.

Πρόγραμμα Συναντήσεων:

  1. Με την οικογένεια, Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023, 13:00-16:00
  2. Με το σχολείο, Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023, 13:00-16:00
  3. Με την κοινότητα, Παρασκευή 21 Απριλίου 2023, 13:00-16:00
  4. Με τους θεσμούς, Παρασκευή 12 Μαΐου 2023, 13:00-16:00
  5. Με τον πολιτισμό, Παρασκευή 26 Μαΐου 2023, 13:00-16:00
  6. Με την ιστορία, Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023, 13:00-16:00
  7. Με την ταυτότητα, Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023, 13:00-16:00

Χώρος διεξαγωγής:

Εντευκτήριο ΟΨΚ Σαμουήλ Κούγκι 15, Άγιος Δημήτριος

Απευθύνεται σε επαγγελματίες που εργάζονται σε μονάδες και υπηρεσίες με παιδιά και εφήβους. Φοιτητές-τριες παιδαγωγικών, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Μέγιστος αριθμός 40 συμμετοχών.

Το σεμινάριο είναι δωρεάν και θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής

Αίτηση συμμετοχής

annual