Έρευνα


Τα τελευταία τρία χρόνια η ΟΨΚ έχει διεξάγει δύο έρευνες, σχετικά με την τυπολογία των στεγαστικών δομών και το επαγγελματικό περίγραμμα των ψυχολόγων στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή, οι επαγγελματίες, μέσω του ερευνητικού τομέα της ΟΨΚ, οργανωμένοι σε ανοικτές ομάδες, εργάζονται πάνω σε έξι διαφορετικά ερευνητικά εγχειρήματα, όπως περιγράφονται παρακάτω.

  1. Διερεύνηση πλαισίου αρχών και λειτουργίας στεγαστικών δομών εφήβων (δεύτερη φάση).
  2. Έρευνα για το επαγγελματικό περίγραμμα του/της ψυχολόγου (δεύτερη φάση).
  3. Χαρτογράφηση σημείων συγκέντρωσης παιδιών και εφήβων.
  4. Διερεύνηση του εννοιολογικού περιβάλλοντος της οριακής νοημοσύνης.
  5. Ο ρόλος της οικογένειας ως στοιχείο ανάλυσης της παραμέλησης και ως προβλεπτικός παράγοντας για την παραβατικότητα των εφήβων.
  6. Η συμπεριφορά ως διαταραχή. ΔΕΠΥ - διαταραχές διαγωγής/συμπεριφοράς και διαταραχές ταυτότητας. Διερεύνηση των εννοιολογικών και εμπειρικών δεδομένων γύρω από την ανάπτυξη και την εκδήλωση των “εναντιωματικών συμπεριφορών” σε παιδιά, εφήβους-ες και ενήλικες.