Δανειστική Βιβλιοθήκη


Η δανειστική βιβλιοθήκη της Ομάδας Ψυχοκοινωνικού Προβληματισμού αποτελεί μία πρωτοβουλία των μελών της και έχει ως στόχο την συγκρότηση ενός κοινού πεδίου θεωρητικής και μεθοδολογικής επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης για ζητήματα ψυχικής υγείας, ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, πολιτισμικής θεωρίας, ριζοσπαστικής κοινωνικής εργασίας και παιδαγωγικής και κοινωνικού αποκλεισμού.