Διαδικασία Δανεισμού Βιβλίων


  1. Προϋπόθεση για τον δανεισμό βιβλίου από τη βιβλιοθήκη είναι η απόκτηση της ιδιότητας του μέλους της ΟΨΚ. Η ιδιότητα του μέλους της δανειστικής βιβλιοθήκης ταυτίζεται με την ιδιότητα μέλους της ομάδας*.
  2. Οι διαθέσιμοι τίτλοι είναι αναρτημένοι στο πεδίο “Δανειστική Βιβλιοθήκη” στην ιστοσελίδα της ΟΨΚ.
  3. Ο δανεισμός πραγματοποιείται έπειτα από επικοινωνία του ενδιαφερόμενου με την υπεύθυνη λειτουργίας της δανειστικής βιβλιοθήκης (email ή τηλέφωνο)
  4. Η περίοδος δανεισμού ορίζεται στις 30 μέρες με δυνατότητα επέκτασης ακόμη 30 μέρες.
  5. Σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς κρίνεται απαραίτητη η αντικατάσταση του βιβλίου.

Τα μέλη της ΟΨΚ ενθαρρύνονται να προτείνουν τίτλους για την ανάπτυξη της συλλογής της δανειστικής βιβλιοθήκης αποστέλλοντας τις προτάσεις του με email στην υπεύθυνη λειτουργίας της δανειστικής βιβλιοθήκης.

Τα μέλη της ΟΨΚ μπορούν, σε συνεργασία με τις υπεύθυνες λειτουργίας και καταλόγου, να ενισχύσουν τη συλλογή, μέσω δωρεών.

Page Title
*Μέλη της Ομάδας Ψυχοκοινωνικού Προβληματισμού θεωρούνται οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο πεδίο των ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων και έχουν συμμετάσχει σε τουλάχιστον μία συνάντηση. Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής.


Παρασκευή Βόντα, Επισκέπτρια υγείας, Κέντρο Ημέρας Εφήβων του φορέα “Πλόες” Ε.ΨΥ.ΜΕ. Υπεύθυνη Λειτουργίας Δανειστικής Βιβλιοθήκης Επαγγελματιών της ΟΨΚ

Φωτεινή Αβδελλή, Βιβλιοθηκονόμος, Κέντρο Ημέρας Εφήβων του φορέα “Πλόες” Ε.ΨΥ.ΜΕ. Υπεύθυνη Καταλόγου Δανειστικής Βιβλιοθήκης Επαγγελματιών της ΟΨΚ

Διεύθυνση: Σαμουήλ Κούγκι 15, Άγιος Δημήτριος, ΤΚ 17342

Τηλέφωνο: 210-9931405

email: omadapsikappalib@gmail.com