Παρατηρητήριο


Πρόθεση της ομάδας είναι να συγκροτηθεί παρατηρητήριο (μέσω της ιστοσελίδας της ΟΨΚ) με αντικείμενο την παρακολούθηση ζητημάτων που άπτονται του ψυχοκοινωνικού πεδίου, της παιδικής προστασίας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης.