Δήλωση Απορρήτου


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι ιστότοποι *omikronpsikappa.gr (εφεξής το omikronpsikappa.gr), τελούν υπό τη διαχείριση της Ομάδας Ψυχοκοινωνικού Προβληματισμού (εφ’ εξής «ΟΨΚ»), η οποία έχει την έδρα του στην ΑΘΗΝΑ επί της Σαμουήλ Κούγκι 15, Άγιος Δημήτριος, ΤΚ 17342 και η οποία είναι η Υπεύθυνη Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς κατά την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα μας και τη χρήση των υπηρεσιών της ΟΨΚ, ήτοι όλων των πληροφοριών οι οποίες σας ταυτοποιούν ή μπορούν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα. Το omikronpsikappa.gr αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά την προστασία του ιδιωτικού σας απορρήτου και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια και την τήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που αφορούν τους/τις επισκέπτες/τριες και χρήστες/τριες των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας.

Οι παρακάτω όροι της Παρούσας Πολιτικής αφορούν τόσο τη χρήση των ιστοσελίδων του omikronpsikappa.gr από απλό επισκέπτη/τρια όσο και από εγγεγραμμένο χρήστη. Η χρήση της ιστοσελίδας μας και η εγγραφή σε αυτήν, καθώς και η εν γένει χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών τoυ omikronpsikappa.gr συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή, συγκατάθεση, συναίνεση, έγκριση και συμφωνία εκ μέρους του επισκέπτη/τρια-χρήστη/τρια με τους όρους χρήσεως και την πολιτική προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων που ακολουθούμε.

Η παρούσα Πολιτική υπέχει θέση ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 13-14 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016 και η αποδοχή της συνεπάγεται τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όπως περιγράφεται αναλυτικά σας αυτήν. Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων του omikronpsikappa.gr, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες του omikronpsikappa.gr και όταν κάνετε χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών του, πώς αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να κοινοποιηθούν, πώς προστατεύονται οι πληροφορίες αυτές και ποια είναι τα δικαιώματά σας. Σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της μέχρι τότε επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από το omikronpsikappa.gr. Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να στείλετε email στο omadapsikappa@gmail.com και να αιτηθείτε την διαγραφή των στοιχείων σας από τους ιστότοπους του omikronpsikappa.gr

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει ισχύ μόνο για τις ιστοσελίδες omikronpsikappa.gr. Οι χρήστες/τριες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, ότι οι ιστοσελίδες μας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους και προς άλλους δικτυακούς τόπους, το omikronpsikappa.gr ωστόσο δεν φέρει κανενός είδους ευθύνη για τις πρακτικές και όρους πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων ή το περιεχόμενο των εν λόγω δικτυακών τόπων.

ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε εσείς:

Προσωπικά δεδομένα των εγγεγραμμένων χρηστών/τριών

Προκειμένου να παράσχουμε στον/στην εγγεγραμμένο/η χρήστη/τρια τις υπηρεσίες μας μπορεί να ζητηθεί από αυτόν να δώσει στο *.omikronpsikappa.gr ορισμένες πληροφορίες, οι οποίες τον προσδιορίζουν προσωπικά, στις οποίες περιλαμβάνονται:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Στοιχεία επικοινωνίας, όπως διεύθυνση κατοικία και αριθμός κινητού τηλεφώνου
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
 • Όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης, εφόσον ο επισκέπτης δημιουργήσει λογαριασμό στην Ιστοσελίδα
 • Ταχυδρομικός κώδικας
 • Φύλο
 • Ημερομηνία γέννησης Κάθε πληροφορία και επικοινωνία εν γένει που παρέχει ο επισκέπτης/τρια-χρήστης/τρια μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω φορμών εγγραφής προς το omikronpsikappa.gr

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα από την περιήγησή σας στην Ιστοσελίδα μας:

Το omikronpsikappa.gr μπορεί να καταγράφει και να συλλέγει αυτόματα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τις ακόλουθες κατηγορίες πληροφοριών κατά την επίσκεψή του επισκέπτη-χρήστη στην ιστοσελίδα μας:

 • διευθύνσεις IP,
 • διακομιστές τομέα,
 • είδη ηλεκτρονικών υπολογιστών που έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας,
 • είδη φυλλομετρητών που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας,
 • αναφερόμενη πηγή ή URL το οποίο ενδεχομένως κατεύθυνε τον χρήστη στην ιστοσελίδα μας και
 • τις σελίδες και τις πληροφορίες στις οποίες είχατε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας.

Αυτά τα δεδομένα μας βοηθούν στην κατανόηση της επισκεψιμότητας του δικτυακού μας τόπου, στη διάγνωση των προβλημάτων του διακομιστή, στη διαχείριση του δικτυακού μας τόπου και στην προσαρμογή και στην βελτίωση των πληροφοριών και υπηρεσιών.

Ανήλικοι

Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικές πληροφορίες από ανηλίκους κάτω των 18 ετών. Εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 18 ετών χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση, θα διαγράψουμε τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων μας το συντομότερο δυνατό.

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Η ΟΨΚ χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει για τους/τις επισκέπτες/τριες-χρήστες/τριες των διαδικτυακών του υπηρεσιών για τους παρακάτω σκοπούς:

Για την προβολή του προφίλ της ΟΨΚ Για την παροχή στους χρήστες της ιστοσελίδας εξατομικευμένου ενημερωτικού υλικού, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Για στατιστικούς σκοπούς, αναλύοντας τις πληροφορίες που συλλέγουμε προκειμένου να βοηθήσουμε στη βελτίωση του προφίλ των ιατρών/χρηστών μας, να παρακολουθήσουμε και αναλύσουμε τη χρήση των Ιστότοπων, να ενισχύσουμε τη λειτουργικότητά του και για να διαμορφώσουμε καλύτερα το περιεχόμενο και το σχεδιασμό τους. Για την εν γένει ενημέρωση του κοινού για θέματα ανοικτού λογισμικού. Εκτός από τις χρήσεις που αναφέρονται παραπάνω, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς, υπό τον όρο ότι αυτοί θα είναι συμβατοί με τον αρχικό σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεγεί τα προσωπικά σας δεδομένα και πάντοτε κατόπιν ενημέρωσής σας και με τη ρητή προς τούτο συγκατάθεσή σας.

ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η ΟΨΚ θα τηρεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει σε ηλεκτρονική ή/και έγχαρτη μορφή για το απολύτως απαραίτητο χρονικό για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας και για όσο χρονικό διάστημα η τήρηση αυτών καθίσταται απαραίτητη σε συμμόρφωση με νόμιμη υποχρέωσή μας ή για την προάσπιση έννομων συμφερόντων μας.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΧΘΗΚΑΝ

Η ΟΨΚ ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση ή να παραχωρεί δεδομένα σχετικά με ή αναγκαία για την υποστήριξη των ιστότοπων σε εξουσιοδοτημένους συνεργάτες. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται σύμφωνα με τα ως άνω, από τους παραπάνω συνεργάτες διεξάγεται υπό τον έλεγχο και μόνον κατ’ εντολή της ΟΨΚ. Οι συνεργάτες αυτοί υποχρεούνται, τέλος, να ακολουθούν τις ίδιες απαιτήσεις περί προστασίας της ιδιωτικότητας με την ΟΨΚ.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΧΘΗΚΑΝ

Η ΟΨΚ δεν προβαίνει με κανέναν τρόπο σε παραχώρησή/διαβίβαση ή με οποιονδήποτε τρόπο κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει σε οποιεσδήποτε τρίτες ιδιωτικές επιχειρήσεις, φυσικά η νομικά πρόσωπα, δημόσιες αρχές ή υπηρεσίες ή άλλους οργανισμούς, πέρα από όσα ρητά ορίζονται στην παρούσα.

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν ή να διαβιβαστούν σε κυβερνητικές αρχές ή/και αξιωματούχους επιβολής του νόμου, εφόσον απαιτείται για τους προαναφερθέντες σκοπούς, στο πλαίσιο εκτέλεσης δικαστικής απόφασης ή υπακοής σε διάταξη νόμου ή εάν απαιτείται για την κάλυψη των έννομων συμφερόντων της ΟΨΚ ως υπεύθυνης επεξεργασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η ΟΨΚ θα δημοσιοποιήσει οποιοδήποτε παρόμοιο αίτημα στο omikronpsikappa.gr.

AΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ΟΨΚ διεξάγεται με τρόπο που να διασφαλίζει το απόρρητο και την ασφάλεια αυτής. Συγκεκριμένα, διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό της ΟΨΚ, ενώ λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα:

 • το δικαίωμα πρόσβασης, για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό και τους αποδέκτες αυτών,
 • το δικαίωμα διόρθωσης, για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας
 • το δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), για να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη
 • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων σας
 • το δικαίωμα φορητότητας, για να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο
 • το δικαίωμα εναντίωσης, ιδίως ένα δεν επιθυμείτε τη χρήση των δεδομένων σας για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης των υπηρεσιών μας, περιλαμβανομένης της εναντίωσης στην κατάρτιση προφίλ.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας παρακαλείσθε να αποστείλετε σχετικό έγγραφο αίτημα την ηλεκτρονική διεύθυνση omadapsikappa@gmail.com ή τηλεφωνικά στο 210-9931405.

Το omikronpsikappa.gr δεσμεύεται να σας παράσχει, στο μέτρο του τεχνικώς εφικτού, αυτοματοποιημένα μέσα για την άσκηση των δικαιωμάτων σας και να προβαίνει στην ικανοποίηση των αιτημάτων σας δωρεάν. To omikronpsikappa.gr θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί σε κάθε σχετικό αίτημά σας εντός τριάντα ημερών από την παραλαβή του. Ωστόσο, σε περίπτωση που λόγω πολυπλοκότητας του αιτήματός σας ή λόγω του όγκου των πληροφοριών δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα ημερών, το omikronpsikappa.gr θα σας ενημερώσει μέσα στην παραπάνω προθεσμία εγγράφως για τους λόγους της καθυστέρησης και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ικανοποίηση του αιτήματός σας το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός δύο επιπλέον μηνών.

Σε κάθε περίπτωση, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

COOKIES

Τι είναι τα cookies και γιατί τα χρησιμοποιούμε; Τα “cookies” είναι μικρά αρχεία κειμένου ή μηνυμάτων που αποστέλλονται από τον εξυπηρετητή ενός οργανισμού και στη συνέχεια αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας. Τα cookies δεν έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που βρίσκονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας ή στα αρχεία cookies που δημιουργούνται από άλλους δικτυακούς τόπους, και δεν προκαλούν βλάβη στο σύστημά σας.

Ωστόσο, μπορείτε να τροποποιήσετε τη λειτουργία του browser σας, έτσι ώστε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies ή να σας προειδοποιεί για τη χρήση των cookies. Οι browsers σας επιτρέπουν να ελέγχετε τα cookies που αποθηκεύονται στο σκληρό σας δίσκο μέσω των ρυθμίσεων του web browser. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, π.χ. για να δείτε ποια cookies έχουν τοποθετηθεί στη συσκευή σας και πώς μπορείτε να τα διαχειριστείτε ή να τα διαγράψετε, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.allaboutcookies.org.

Χρησιμοποιούμε cookies μόνο για την ανάλυση και τη βελτίωση της απόδοσής της ιστοσελίδας μας και για την εξατομίκευση της εμπειρίας σας.

Εάν θα επιλέξετε να μην αποδέχεστε τα cookies, ορισμένα χαρακτηριστικά του δικτυακού τόπου μας ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

Το omikronpsikappa.gr δεν χρησιμοποιεί cookies.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι όροι και προϋποθέσεις της παρούσας πολιτικής, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο, και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Τα Ελληνικά Δικαστήρια ορίζονται ως τα δικαστήρια επίλυσης όποιων διαφορών προκύπτουν από το παρόν. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Οι όροι και προϋποθέσεις της παρούσας πολιτικής αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του omikronpsikappa.gr και του/της χρήστη/τριας-επισκέπτη/τριας των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του και δεσμεύει μόνο αυτούς/ες. Καμία τροποποίηση της παρούσας πολιτικής δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας εάν δεν εκφράζεται εγγράφως και δεν ενσωματωθεί στο παρόν. Εκτός εάν άλλως ορίζεται, με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του omikronpsikappa.gr η παρούσα πολιτική τίθενται άμεσα εν ισχύ στο σύνολό της.

Η ΟΨΚ διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, με υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης των εγγεγραμμένων μελών που έχουν δώσει την άδεια στο omikronpsikappa.gr να επικοινωνεί μαζί τους για αυτό το σκοπό. Διαφορετικά η επικοινωνία γίνεται με ανακοίνωση στον Διαδικτυακό Τόπο omikronpsikappa.gr και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

H προηγούμενη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών δεδομένων συντάχθηκε με βάση τη Δήλωση Απορρήτου του *ellak.gr. Διατίθεται με άδεια χρήσης περιεχομένου: CC-BY-SA.