Ποιοι είμαστε (editorial)

"Θέλετε να αποδομήσετε εντελώς τον άνθρωπο;
Πάρτε του την αξιοπρέπεια."

Hannah Arendt

Στο ερώτημα “Ποιοι είμαστε” θα χρειαστεί να απαντήσουμε πολλές φορές. Ποια είναι η θέση μας στην ιστορία και τη διαδρομή των ανθρώπων που έχουμε κληθεί να υποστηρίξουμε; Ποια θέση καταλαμβάνουμε στον κοινωνικό χώρο, σε ένα χώρο που προϋπάρχει της δικής μας παρουσίας και αποστολής; Σε αυτό το χώρο δεν είναι όλοι οι παράγοντες προκαθορισμένοι και προγραμματισμένοι να εκπληρώσουν ένα στόχο. Ωστόσο, πολλές από τις θέσεις είναι γνώριμες.

Η θέση από την οποία μιλάμε είναι πολύ σημαντική στην ψυχοκοινωνική παρέμβαση. Η θέση δεν υποδηλώνει μόνο τη στάση μας και τις αντιλήψεις για τους πληθυσμούς με τους οποίους δουλεύουμε. Υποδηλώνει κυρίως τον προσανατολισμό μας και τη μελλοντική προοπτική του έργου μας. Η θέση μας είναι καθοριστική για την πορεία της παρέμβασης που θα ακολουθήσουμε.

Εκ των πραγμάτων η θέση μας δεν διαμορφώνεται από την επιλογή των σπουδών, των κατευθύνσεων, των “ψ” προσεγγίσεων για την “ανθρώπινη φύση” και τις επιμέρους θεραπευτικές τεχνικές. Η θέση μας είναι αποτέλεσμα όλων αυτών των κοινωνικών διεργασιών και περιεχομένων που ζήσαμε, σκεφτήκαμε, επιλέξαμε, πράξαμε, αλλά και όλων εκείνων των οραμάτων που σαν φωτεινές επιγραφές δείχνουν το δρόμο που κάθε φορά επιλέγουμε να πάρουμε.

Δουλεύουμε στην ψυχοκοινωνική παρέμβαση. Καλούμαστε να βρεθούμε στο πλευρό ανθρώπων που τελούν υπό διωγμό ή εκτοπισμό -- γιατί περί αυτού πρόκειται. Οι πρόσφυγες, οι μετανάστες, οι ρομά, οι εξαρτημένοι, οι άστεγοι οι άνθρωποι με ψυχοκοινωνικά προβλήματα διώκονται͎͎͎ τίθενται “εκτός τόπου”.Εκτοπίζονται από τις οικογένειές τους, τα επιμέρους κρατικά συστήματα, από τους διάφορους αναγωγισμούς (ψυχιατρικοποίηση, ποινικοποίηση), που καταδιώκουν τον βιο-ανθρωπο-κοινωνικό σχηματισμό.

Με τη δημιουργία της ομάδας ΨΚ, δηλώνουμε παρόντες-ούσες στην ιστορία των ανθρώπων που έμειναν έξω από τις κυρίαρχες αφηγήσεις, επιδιώκοντας να διανοίξουμε έναν χωρο-χρόνο για να αρθρωθεί και να ακουστεί ο λόγος των αποκλεισμένων, φέρνοντας στην επιφάνεια ένα βλέμμα από το “περιθώριο”.

drawing

Πιο Πρόσφατα


Τα ασυνόδευτα ανήλικα ως στόχος ανθρωπιστικής παρέμβασης

Ο όρος «προσφυγική κρίση» κυριάρχησε τα τελευταία χρόνια όχι μόνο στους όρους της συζήτησης, αλλά και στους όρους υποστήριξης του προσφυγικού πληθυσμού. Ο βασικός άξονας του σχεδιασμού και της υλοποίησης της παρέμβασης τέθηκε με όρους παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και έλαβε το χαρακτήρα επείγουσας παρέμβασης. περισσότερα …

Ο ρόλος των Κέντρων Πρόληψης στην ενσωμάτωση του προσφυγικού πληθυσμού

Ο λόγος της συμμετοχής μας ως εργαζόμενοι στο πεδίο του προσφυγικού ζητήματος, είναι η συμφωνία μας με την τεκμηριωμένη θέση των συναδέλφων ότι η εστίαση στην καθολική πρόληψη, στη βαθειά, πλατιά και συνεχή δουλειά με την κοινότητα για την ενεργοποίησή της γύρω από όσα την αφορούν, είναι μια σύγχρονη, δημοκρατική και αποτελεσματική προσέγγιση φαινομένων. περισσότερα …